Πένες γράφουν λέξεις φωτεινές, εξηγούν γεγονότα, σχέσεις, καταστάσεις που ήταν θολές. Ιστορίες που απαιτούν χρόνο ώστε τα κομμάτια τους να τοποθετηθούν με τάξη, που απαιτούν…