Στην Συρία ήταν κοινωνικός λειτουργός. Προσπαθούσε να βρει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σχολείο. Οι ρίζες του βαστούν από τα Golan Heights[i],…